fbpx Cách dùng hàm COUNTIF và COUNTIFS với nhiều điều kiện | Công ty thiết kế web chuyên nghiệp | Thiết kế web app Skip to main content

Cách dùng hàm COUNTIF và COUNTIFS với nhiều điều kiện

Hàm COUNTIFS – công thức và cách sử dụng

Công thức hàm COUNTIFS như sau: =COUNTIFS (criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…)

criteria_range1 – xác định phạm vi đầu tiên áp dụng điều kiện đầu tiên (criteria1), bắt buộc.

criteria1 – đặt điều kiện cho dạng số, ô tham chiếu, chuỗi văn bảnmột mảng hoặc một hàm Excel khác, bắt buộc. Tiêu chí này xác định những ô tính nào sẽ được đếm và có thể biểu diễn là 10, “<=32”, A6, “sweets”.

[criteria_range2, criteria2]… – đây là các điều kiện bổ sung, tùy chọn.  Bạn có thể nhập tới 127 cặp điều kiện trong công thức.

Trong thực tế, bạn không phải thuộc lòng cú pháp của hàm COUNTIFS. Microsoft Excel sẽ hiển thị các đối số của hàm ngay khi bạn bắt đầu gõ. Đối số được nhập vào hiện tại sẽ được tô đậm.

COUNTIFS – Những điều cần lưu ý:

  1. Bạn có thể sử dụng hàm COUNTIFS để đếm các ô trong một phạm vi đơn lẻ với một điều kiện duy nhất cũng như trong nhiều vùng dữ liệu với nhiều điều kiện. Trong trường hợp thứ hai, chỉ những ô tính đáp ứng tất cả các điều kiện mới được đếm.
  2. Mỗi vùng dữ liệu bổ sung phải có cùng số hàng và cột như vùng dữ liệu đầu tiên (đối số criteria_range1).
  3. Có thể đếm những vùng dữ liệu liền kề  không liền kề.
  4. Nếu tiêu chí là một tham chiếu đến một ô trống, hàm COUNTIFS xử lý nó như một giá trị bằng không (0).
  5. Bạn có thể sử dụng các wildcard characters trong các tiêu chí – dấu hoa thị (*) và dấu chấm hỏi (?).

Cách sử dụng hàm COUNTIFS và COUNTIF trong excel với nhiều tiêu chí:

Cách đếm ô tính với nhiều tiêu chí (AND logic):

Công thức 1. Công thức COUNTIFS với các tiêu chí khác nhau

Giả sử bạn có một danh sách sản phẩm như trong hình bên dưới. Bạn muốn biết số hàng tồn kho (giá trị cột B lớn hơn 0) nhưng chưa bán được (giá trị cột C bằng 0).

Nhiệm vụ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng công thức này:

= COUNTIFS (B2: B7, “> 0”, C2: C7, “= 0”)

Kết quả nhận được là 2 (“Cherries” và “Lemons”):

 

Tags

About

Công ty thiết kế web app chuyên thiết kế web và các dịch vụ maketing digital, seo, google adword...