fbpx Python | Công ty thiết kế web chuyên nghiệp | Thiết kế web app Skip to main content

,fhkythg,gvhgvky

Submitted by admin on December 26, 2022

Vật chất được cấu thành từ các hạt(phân tử, nguyên tử, electron...) chuyển động không ngừng (tác động nhiệt) tạo ra giữa chúng một loại lực tương tác hút nhau mà cường độ của loại lực này giảm dần khi khoảng cách tương tác tăng. Với thể khí, khoảng cách giữa các hạt là tương đối lớn, do đó, các tương tác thường yếu và các hạt có thể được coi như tự do di chuyển trong không gian giới hạn.

Subscribe to Python

About

Công ty thiết kế web app chuyên thiết kế web và các dịch vụ maketing digital, seo, google adword...