fbpx xác suất có điều kiện và công thức Bayes | Công ty thiết kế web chuyên nghiệp | Thiết kế web app Skip to main content

xác suất có điều kiện và công thức Bayes


 

Xác suất có điều kiện là khả năng xảy ra của một biến cố dựa trên một biến cố nào đó. Sau đây TTnguyen xin gửi tới bạn một số bài tập xác suất có điều kiện trong môn Xác suất thống kê giúp bạn nắm vững kiến thức phần này nhé.

1. Xác suất có điều kiện là gì?

Xác suất có điều kiện(Conditional probability) là xác suất của một biến cố A nào đó khi biết rằng một biến cố B khác xảy ra. Ký hiệu P(A|B) , và đọc là “xác suất của A, biết B“.

xác xuất có điều kiện

 

 

 

 

Trong đó biến cố A đã xảy ra trước, còn biến cố B xảy ra sau và P(A) >0.

Xác xuất có điều kiện

About

Công ty thiết kế web app chuyên thiết kế web và các dịch vụ maketing digital, seo, google adword...